• +40 728 298 889 | office@spatiimagazine.ro
Rezultatele căutării

Politica de confidentialitate

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordam o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul SPATIIMAGAZINE.RO, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Va rugam să acordati o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastra (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale SPATIIMAGAZINE.RO, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiati cu privire la modul în care informațiile sunt utilizate prin intermediul site-ului SPATIIMAGAZINE.RO.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de SPATIIMAGAZINE.RO se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care SPATIIMAGAZINE.RO operează.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, SPATIIMAGAZINE.RO dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

SPATIIMAGAZINE.RO este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către SPATIIMAGAZINE.RO.

Nici o secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al SPATIIMAGAZINE.RO. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări / opere / derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al SPATIIMAGAZINE.RO.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este SPATIIMAGAZINE.RO, platforma anunturi imobiliare, reprezentata prin S.C. DATANET PROCESS S.R.L.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

SPATIIMAGAZINE.RO, în calitate de operator de date cu caracter personal este reprezentat prin S.C. DATANET PROCESS S.R.L., în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate pe site.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor:
S.C. DATANET PROCESS S.R.L.

E-mail: office@spatiimagazine.ro, tel. +40 728 298 889

Adresă de corespondență: București, Strada Lanariei nr. 90, Sector 4, România.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

SPATIIMAGAZINE.RO se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea formularului de contact

SPATIIMAGAZINE.RO va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului SPATIIMAGAZINE.RO, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a SPATIIMAGAZINE.RO.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care SPATIIMAGAZINE.RO colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai SPATIIMAGAZINE.RO.

Cu toate acestea, SPATIIMAGAZINE.RO a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru SPATIIMAGAZINE.RO de a proceda în acest mod.

SPATIIMAGAZINE.RO se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Publicații / Newsletter 

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Publicații / Newsletter a SPATIIMAGAZINE.RO, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut juridic.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Publicații / Newsletter a SPATIIMAGAZINE.RO.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Publicației / Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al SPATIIMAGAZINE.RO.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul SPATIIMAGAZINE.RO poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale SPATIIMAGAZINE.RO.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, SPATIIMAGAZINE.RO, neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul SPATIIMAGAZINE.RO folosește identificatori de tip Cookie.
Va rog sa citiți secțiune dedicată acetor informații la urmatorul link.

RETENȚIA DATELOR

SPATIIMAGAZINE.RO poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de Publicații / Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Publicația / Newsletter-ul  primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

Alte obligații legale ale SPATIIMAGAZINE.RO, procese și / sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care SPATIIMAGAZINE.RO le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare;
 2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul de opoziție;
 6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

SPATIIMAGAZINE.RO a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii SPATIIMAGAZINE.RO, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama SPATIIMAGAZINE.RO sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul SPATIIMAGAZINE.RO poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea SPATIIMAGAZINE.RO.
SPATIIMAGAZINE.RO nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. SPATIIMAGAZINE.RO nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului SPATIIMAGAZINE.RO. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Comparați ofertele